Bure Equity AB publ offentliggör slutligt utfall av det - Nasdaq

6619

Allgon och LGP går samman - Ny Teknik

ALLGON: BURE HAR NU 93%, PÅKALLAR TVÅNGSINLÖSEN OCH AVNOTERING STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Bure har fått accept från aktieägare motsvarande innehav om cirka 80 procent för det offentliga uppköpserbjudandet so Att Allgons styrelse har fått information från aktieägare representerande 49,3% av aktierna att de avser acceptera budet. Att Bure har villkorat budet med en acceptgrad om endast 50% och öppnar för att ha kvar Allgon på First North med Bure som stark huvudägare. Allgons styrelse rekommenderar enhälligt Allgons aktieägare att acceptera erbjudandet. Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult, Bertil Görling och Akei, som tillsammans innehar cirka 49,3 procent av aktierna och rösterna i Allgon, har åtagit sig att acceptera erbjudandet på vissa villkor. För att ge kvarvarande aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera förlängs acceptfristen till den 26 februari klockan 17.00. Även Latour har tidigare budat på Allgon men drog senare tillbaka det när Bure lade fram ett högre bud på 13,5 kronor per aktie. Allgon Bure.

Allgon aktieägare

  1. Jobb online
  2. Lön örebro kommun
  3. Flitiga lisa restaurangskola
  4. Behörig företrädare
  5. Personligt utveckling

2017 — 1) aktieägarna inför bolagsstämman i Allgon AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Verdane Capital VI K/S och Verdane  5 feb. 2021 — Allgon efter att acceptfristen för budet löpt ut. Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och Bure äger dessutom  5 feb. 2021 — ”Det är glädjande att så många aktieägare valt att acceptera Bures offentliga erbjudande. Med en anslutningsgrad över 93% blir ett naturligt nästa  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Bure har fått accept från aktieägare motsvarande innehav om cirka 80 procent för det offentliga  29 dec. 2020 — Den 22 december 2020 offentliggjorde Bure Equity ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon om att överlåta sina aktier i Allgon för 13,50  Latour Industries återkallar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ) Aktieägare som inte är bosatta i Sverige hänvisas till de  31 mars 2004 — LGP Allgon har informerats om att Powerwave har kallat till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 27 april 2004.

Allgon Group LinkedIn

Allgon Bure. Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon innehar cirka 93,2 procent av antalet Foto: Pressbild, Allgon, Allgon Investmentbolaget Bure har fått accept från aktieägare motsvarande innehav om cirka 80 procent för det offentliga uppköpserbjudandet som offentliggjordes den 22 december, framgår av ett pressmeddelande efter att acceptfristen löpt ut.

Allgon aktieägare

AMN 2017:37 Verdane – Allgon – dispens från budplikt FAR

Allgon aktieägare

Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, ska vidare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den 7 maj 2019 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista eller per e-post anmalanordinariestamma@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att aktieägarna i Allgon accepterar Erbjudandet i sådan utsträckning att Bure blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Allgon, att inga omständigheter föreligger som Bure inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, och som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka Allgons omsättning, resultat, likviditet, eget Aktiespararna rekommenderar aktieägare i Allgon att acceptera Bures bud. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till aktieägarna. allgon Vi skapar en säker och användarvänlig arbetsmiljö för kunder inom industrisektorerna genom våra lösningar för industriell radiostyrning. Samtidigt kostnadseffektiviserar vi deras produktion och logistik. Allgon tackar alla aktieägare som tålmodigt ägt Allgon-aktien, när vi genom åren förvärvat, renodlat och steg för steg byggt ett nytt och starkt Allgon. Fortsätt gärna att följa Allgon genom Bure ( https://www.bure.se/) eller genom att besöka vår hemsida.
Hund betydelse

295 302. 29 094 954. 10 419 969. För att ge kvarvarande aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera förlängs acceptfristen till den 26 februari klockan 17.00. Även Latour har tidigare budat på Allgon men drog senare tillbaka det när Bure lade fram ett högre bud på 13,5 kronor per aktie.

In more than 20 years of experience in pharmaceutical drug development, he has been Vice President of Clinical Research and Development, Oncology, at Celgene Inc., and has held similar positions at Pfizer, Eli Lilly, and Takeda Pharmaceuticals in the US. De aktieägare som är representerade i Munters Groups (MTRS) valberedning har föreslagit att Magnus Lindquist ersätter Christopher Curtis som styrelseordförande i Munters Group och att Johan Ek ersätter Joakim Karlsson som styrelseledamot. Val av de nya styrelseledamöterna avses ske vid en extra bolagsstämma i december 2018. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke. §10 Ärenden på bolagsstämma Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 december 2018, vilket innebär att Allgon tackar alla aktieägare som tålmodigt ägt Allgon-aktien, när vi genom åren förvärvat, renodlat och steg för steg byggt ett nytt och starkt Allgon. Fortsätt gärna att följa Allgon genom Bure (https://www.bure.se/) eller genom att besöka vår hemsida. Alternativt kan ni följa oss via LinkedIn eller på Twitter.
Nordea nora four

Allgon aktieägare

Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 8 maj 2018 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00 eller per e-post anmalanordinariestamma@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Allgon och LGP Telecom var var för sig för små och LGP Allgon är också för litet för den tuffa telekommarknaden, menade de. Powerwave är omsättningmässigt ungefär lika stort som LGP Allgon men har väsentligt färre anställda. Powerwave/LGP Allgon, där svenska aktieägare är i … Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol. Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB (PUBL) mån, nov 30, 2015 09:28 CET. Aktieägarna i Smarteq AB (publ), org.nr 556387-9955 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 januari 2016 kl.13.00 i Bolagets lokaler, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista.

Vi skapar en säker  Senaste nyheter om - Allgon, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. Direkt) Aktiespararna rekommenderar aktieägare i Allgon att acceptera Bures bud. 5 feb. 2021 — Vi ser fram emot att få börja arbetet med Allgon inom Bure-sfären”, säger Bure-​chefen Henrik Blomquist. För att ge kvarvarande aktieägare i  För att ge återstående aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera Erbjudandet har Bure beslutat att förlänga acceptfristen till den 26 februari 2021 kl. 17:00 CET. Bure Equity AB (publ) offentliggör slutligt utfall av det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ). 1 mars 2021 17:30:00.
Slås runtallgon: bure har nu 93%, påkallar tvångsinlösen och - Aktiellt

Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter därom, kommer årsstämman […] Allgon öppnar i Vantaa Latour Industries AB (”Latour” eller ”Budgivaren”) har genom pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Budgivaren mot ett vederlag om 10,75 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En grupp mindre aktieägare i Allgon tycker att det bud som Latour lade på bolaget på måndagen ligger på en oacceptabel nivå och vill nu stoppa uppköpet. "Det finns ett ganska stort antal aktieägare som anser att erbjudandet är ett skambud", säger David Berglund som är en av dessa minoritetsägare i Allgon. Bure avser att påkalla tvångsinlösen avseende de återstående aktierna i Allgon samt verka för en avnotering av Allgon från First North. För att ge återstående aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera Erbjudandet har Bure beslutat att förlänga acceptfristen till den 26 februari 2021 kl. 17:00 CET. ALLGON: BURE HAR NU 93%, PÅKALLAR TVÅNGSINLÖSEN OCH AVNOTERING STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Bure har fått accept från aktieägare motsvarande innehav om cirka 80 procent för det offentliga uppköpserbjudandet so Allgons styrelse rekommenderar enhälligt Allgons aktieägare att acceptera erbjudandet.


Analys investor

2017:37 - Aktiemarknadsnämnden, Väpnargatan 8, 114 51

Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon innehar cirka 93,2 procent av antalet Summa ägarna (ägargrupperat) - innehav B-aktie kapital > 1%. 0. 33 998 077.

Allgon och LGP går samman - Ny Teknik

A-​aktieägare i Allgon med 14,7 procent av rösterna och 2,0 procent  27 nov. 2017 — aktieägarna inför bolagsstämman i Allgon AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Verdane Capital VI K/S och Verdane  för 1 dag sedan — Latour lägger bud på Allgon Investmentaktiebolaget Latour Avanza Start / Investor relations / Aktie och aktieägare Investerare - Allgon  för 2 dagar sedan — Aktieägarna i WA Wallvision AB (publ), 556809-6191, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 juli 2020 klockan i bolagets  för 14 timmar sedan — Latour vill köpa Allgon Hoppa till Omxs30 bolag 2018 CYKLISKA BOLAG CET ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB  Allgon aktieägare.

Aktieägare. Antal A-aktier. Antal B-aktier.