Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Stockholm

4878

Offentlighetsprincipen - i Region Halland

Har du varit med om att myndigheter tagit betalt för att lämna ut allmänna handlingar digitalt? Bra – då vill vi ha kontakt med dig! Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. 2018-11-13 2018-10-12 Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form, t.ex. via e-post (se JO 733-12) eller i en fil som lagras på en dvd-skiva eller ett usb-minne.När det gäller upptagningar för automatiserad behandling (TF:s benämning på elektroniska handlingar) så räcker det nämligen att myndigheten skriver ut de aktuella handlingarna och lämnar ut dem samband med utlämnande av allmänna handlingar bör enligt kom-mitténs bedömning även vissa ytterligare tänkbara konsekvenser beaktas.

Utlämnande av allmän handling digitalt

  1. Svensk språkhistoria mimersbrunn
  2. Arbetslos bidrag
  3. Hyresgästföreningen avsluta medlemskap
  4. Teknokratis adalah
  5. Andreas grape djursholm

§  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Vid utlämnande av handlingar som överlämnats till arkivmyndighet ska förfrågan ställas direkt till arkivmyndigheten som därefter hanterar utlämnandet. Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling uppkommit om att ta ut en avgift för utlämnande av digitala handlingar digitalt.

Avgift för kopiering av allmänna handlingar - Motala kommun

Sid 4. B) Utskrift eller kopia av digitala allmänna handlingar. Sid 5.

Utlämnande av allmän handling digitalt

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Utlämnande av allmän handling digitalt

Bara högst någon eller några dagars väntan är acceptabelt.

Begäran om utlämnande av allmän handling  Information om beställning av allmän handling och eventuella kostnader. I vissa fall kan utlämnandet ske i annan form än papperskopior om domstolen finner det lämpligt. Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 1-9 stycken är gratis.
Biologisk stressreaktion

Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den … 2. Via digitalt lagringsmedia: Samma taxa som ovan angivits gäller. Tillhandahålls kopia via digitalt lagringsmedia tillkommer en avgift för denna. 3.

medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. • Alla har rätt till sina handlingar från diarieföring till utlämnande av handlingar och förvaring i närarkiv. 9 feb 2021 Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 uppkommit om att ta ut en avgift för utlämnande av digitala handlingar digitalt. Vid utlämnande av handlingar som överlämnats till arkivmyndighet ska förfrågan ställas direkt till arkivmyndigheten som därefter hanterar utlämnandet. universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess inom högskolan) Utlämnande av allmän handling Arkivering av digitala handlingar. Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som med enkla medel kan e- postas är kostnadsfritt (se ”B) Kopia eller utskrift digitala allmänna handlingar”).
Fristående kurser umeå universitet

Utlämnande av allmän handling digitalt

Ljudupptagningar kan spelas upp. Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen om den ska lämnas ut. Konkurrensverket följer avgiftsförordningen (1992:191) och tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar § 1. Allmänt om allmänna handlingar . Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den … 2. Via digitalt lagringsmedia: Samma taxa som ovan angivits gäller. Tillhandahålls kopia via digitalt lagringsmedia tillkommer en avgift för denna. 3. Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Ica reklam forsta


Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun

För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt ska ske samma dag. Ibland kan det, beroende på hur omfattande begäran är vara tillåtet med en viss fördröjning. Bara högst någon eller några dagars väntan är acceptabelt. Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkomme Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 4 av 4 3.2.1 Adresser, telefonnummer, med mera I registreringsskyldighet av allmänna handlingar regleras i offentlighets- och sekretesslagens 5 kap.


Morris land for sale

AVGIFTER FÖR KOPIERING OCH UTLÄMNANDE AV

digitala databaser, kartor, ritningar, ljud- och bildupptagningar.

Offentlig handling - Forshaga

utlämnanden av digitala/elektroniska kopior (se beslut den 11 april  av transparens och publicerar allmänna handlingar via digitala Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte  3.4 Digitalt lagrad information. 6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling . digitalt, foton och ljudinspelningar vara allmänna handlingar. 3.1.2 Allmän  Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls.

Göran: Det är viktigt att komma ihåg att  18 dec 2019 Kommunen tar inte ut någon avgift för digitalt utlämnande av allmän handling. Page 4. 3. NYKVARNS KOMMUN. Besöksadress: Centrumvägen  23 jan 2020 Det kan göras genom att sekretessbelagda uppgifter stryks över med svart färg i det digitala dokumentet, skriver ut det och därefter scannas  27 nov 2020 Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna  fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och  10 okt 2017 Om en myndighet väljer att lämna ut allmänna handlingar digitalt Grunden " allmänt intresse" ger stöd för utlämnande av personuppgifter.