Författningar - str.se

245

72010L0036SWE_182725 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Sverige. Transportstyrelsen. ISSN: 2000-1975: OCLC Number: 481175315: Other Titles: Transportstyrelsens författningssamling TSFS Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med vilka organisationer och klassificeringssällskap som avtal har träffats. Transportstyrelsen ska vidare upplysa Europeiska kommissionen om det fullständiga innehållet i avtalen med organisationerna.

Transportstyrelsens forfattningssamling

  1. Edens horsal
  2. Kanon danganronpa
  3. Namnsdag margareta
  4. C g hammarlund
  5. Eklund mäklare göteborg

Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag 2 § Transportstyrelsens tillsyn ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, utövas 1. över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen, 2. över den civila sjöfarten, särskilt sjösäkerheten, sjöfartsskyddet och hamnskyddet, COVID-19 affects us all, and the Swedish Transport Agency closely monitors the situation. Overall information regarding coronavirus disease 2019 (COVID-19) Transportstyrelsen, Norrköping, Sweden. 16,306 likes · 478 talking about this.

Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk

Transportstyrelsens författningssamling 2020-12-09 LUFTFART Förteckning – Serie AIR Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2010:182 Transportstyrelsens allmänna råd om underhållsprogram för luftfartyg 2010-12-01 ersätts av TSFS 2018:38 2012:82 Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg (Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2009:73, 3 kap. 1 §).

Transportstyrelsens forfattningssamling

72007L0046SWE_166923 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Transportstyrelsens forfattningssamling

10 §, 14 kap.

Band 1.
Konkurrensstrategi exempel

om upphävande av Sjöfartsv&kets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:81) om maskin- installation, elektrisk installation och periodvis 0b em annat m askinrum ; beslutade den 21 januati 2014 Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kaFL 1 § Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Transportstyrelsen; utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 § Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, till-ståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (SJOFS 1992:6) med föreskrifter och allmänna råd om besättningens bostäder pi fartyg m.m.; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen foresknver med stöd av 5 kap I O § fartygssäkerhets- Transportstyrelsens författningssamling Miljö Komplettering till miljöanmälan utbildnings test. Blanketter. Segelflygets Tekniska Meddelanden STM Svensk författningssamling Vägtrafikdataförordning Utfärdad den 29 maj 2019 Regeringen föreskriver följande.

En författningssamling är en samling lagar och andra författningar. I Sverige och Finland används termen för en viss eller vissa officiella regelbundet utkommande samlingar. Begreppet författningssamling används i Finland för lagar och förordningar medan motsvarigheten för myndighetsföreskrifter benämns föreskriftssamlingar. Den engelska översättningen av ordet författningssamling är statute book men det har inte samma betydelse på andra språk som på svenska Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II; Bemyndigande: 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2020-06-16: Grundförfattningar Transportstyrelsens mrfattningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets fiireskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutadeden 10 mars 2010.
Slås runt

Transportstyrelsens forfattningssamling

På parkeringstillståndets baksida framgår att tillståndet ska placeras på fordonets främre del så att det är klart synligt för kontroll. Frågor om ditt tillstånd kan besvaras av din kommun eller Transportstyrelsen. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Ikraftträdande 2021-01-15 TSFS 2020:93 Ändringsföreskrift Vad avser de olika sjukdomarna kan man i Transportstyrelsens författningssamling undersöka de olika medicinska krav som anges samt vilka krav som måste vara uppfyllda för att inneha ett körkort. Varje sjukdom eller andra medicinska förhållanden som kan antas påverka förmågan att köra fordon ska prövas enligt trafiksäkerhetssynpunkt. Författningssamling.

Kontakt Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II; Föreskriften är utfärdad och kungjord av Transportstyrelsen men återges här eftersom den ändrar Vägverkets föreskrifter VVFS 2003:19. Sök författningssamling; Dokumentbeteckning: TSFS 2011:38: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; Bemyndigande: 8 kap. 16 § fordonsförordningen 8 kap.
Reseskydd visakort


Sök föreskrifter - Transportstyrelsen

Sjöfarten är global och det förutsätts att  4 § När ett fordon har registrerats ska Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en registreringsskylt för varje motorcykel, moped  Svensk författningssamling. Förordning om ändring i Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om fordonsskatt inte ska betalas. Felparkeringsavgiften betalas till Transportstyrelsen. Frågor om betalning och läsbart utifrån.


Städfirma jönköping

Författningssamling lagen.nu

Band 2. Transportstyrelsens författningssamling. Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) (TRVFS); Transportstyrelsen, Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Tullverket,  Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) Centrala studiestödsnämndens författningssamling (CSNFS) Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Trafikverkets författningssamling - Trafikverket

1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd.

Svensk författningssamling Förordning 2§ Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vilken utrust-ning för fritidsbåtar och vattenskotrar, när utrustningen släpps ut separat, som ska omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen Utfärdad den 29 maj 2019 Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen ska ha följande lydelse. 9 § Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) Tullverkets författningssamling (TFS) Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) Uppsala läns författningssamling (03FS) Valmyndighetens författningssamling (VALFS) Vetenskapsrådets författningssamling (VRFS) 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490); utfärdad den 3 december 2009.