Transportsektorns energiförsörjning. En utblick med ett

943

Energiplan och klimatstrategiRev - Stenungsunds kommun

Statistiken redovisas årligen. Se hela listan på sverige2025.boverket.se Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 11 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 15 procent inom hushållssektorn och med 12 procent inom offentlig verksamhet. Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning.

Transportsektorns energianvändning

  1. Tullbroskolan falkenberg schema
  2. Artic paper grycksbo
  3. Anders broberg slu
  4. Bpsdm.pu.go kompetensi
  5. Ta 65 benefits
  6. Arkos field services
  7. Genomsnittlig elförbrukning hushåll

Därför är det extra viktigt att transportsektorn tar sin del i klimatmålsarbetet. Energianvändningen inom järnvägen är betydligt lägre och utgör endast ett par procent av transportsektorns totala energianvändning. Järnvägens energibehov har dock ökat något under de senaste åren, framförallt beroende på ökad trafikmängd. Den dominerande energibäraren inom järnvägsområdet är el.

Miljö, säkerhet och priser — Transportfakta

1 maj 2019 — Delvis genomförd. Förnybart drivmedel inom transportsektorn (Energiplan).

Transportsektorns energianvändning

Konsekvensutredning till föreskrifter för energistatistiken 2019

Transportsektorns energianvändning

Det är därmed oklart hur hela transportsektorns energianvändning ska kunna belysas. Statistik över transportsektorns energianvändning 2019; Nya föreskrifter om informationssäkerhet för energisektorn; Informationsmöte om deltagande i IPCEI Vätgas; Månadsrapport för den gemensamma elcertifikatmarknaden Energianvändningen inom järnvägen är betydligt lägre och utgör endast ett par procent av transportsektorns totala energianvändning. Järnvägens energibehov har dock ökat något under de senaste åren, framförallt beroende på ökad trafikmängd. Den dominerande energibäraren inom järnvägsområdet är el. Energianvändningen har följt olika trender inom olika sektorer sedan 70-talet.

Lägg märke till att energianvändningen i transportsektorn för riket som helhet som används i denna kommunala indikator för att jämföra med energianvändningen i de enskilda kommunerna inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här. 1 Transportsektorns energianvändning Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning.
Privat sjukvård sandviken

I Figur 1 har statistiken för inrikes transporter år 2012 fördelats mellan de olika trafikslagen. Det syns tydligt att vägtrafiken dominerar inrikestrafikens energianvändning. Transport is responsible for almost 25% of global energy-related greenhouse gas emissions, a share that has been shown to be increasing [ 21 ]. Data gathered from the Inventory Report for IPCC, allocated to different transport modes according to Swedish Energy Agency’s estimates in “Transportsektorns energianvändning”, which were interpolated for missing years. Estimates based on oil-product use within Sweden. The Swedish road transport sector is heavily dependent on fossil energy sources and the transition to renewable or low carbon energy appears to be more difficult and costly than in the energy utility sector. Slutlig energianvändning i transportsektorn, inrikes, 1970–2018, TWh 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 199 5 200 0 200 5 201 0 201 5 Biogas av transportsektorns Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 100 TWh. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. (Transportsektorns energianvändning 2013 ES 2014:01) The percentage of renewable energy in the transport sector was 15,61 percent 2013.

24 apr 2019 Energiproduktion är en betydande källa till utsläppen av växthusgaser globalt sett. Vi kan minska utsläppen genom att använda energi på ett  1 jun 2019 Transportsektorn måste förändras och utsläppen måste minska inom en mängd Läs mer om olika innovationer och lösningar inom transportsektorn. Alger – en bransch med enorm potential att växa inom inom energi, mat  2018, vilket motsvarar knappt 2 % av transportsektorns energianvändning. Etanol . Etanol står för majoriteten av den globala biodrivmedelsproduktionen och har  28 feb. 2018 — Transportsektorns energianvändning.
Clearblue graviditetstest mycket svagt plus

Transportsektorns energianvändning

Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 11 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 15 procent inom hushållssektorn och med 12 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, Transportsektorns energianvändning som nästan uteslutande består av fossil olja står för 25 procent av den totala energianvändningen i kommunen. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning i Ovanåker har minskat och snart finns inte någon oljeförbränning kvar.

Förnybart drivmedel inom transportsektorn (Energiplan). Ser ut att uppnås. Transportsektorns energianvändning (Energiplan). 2 feb. 2021 — finns stora möjligheter till energieffektivisering både inom bostadssektorn och inom transportsektorn. Transportsektorns energianvändning är  23 maj 2019 — När resandet med Länstrafiken Kronoberg ökade minskade den totala energianvändningen i transportsektorn i Kronobergs län, konstaterar  energianvändningen och minska klimatpåverkan från länets energi- och transportsystem Transportsektorns energianvändning är en knapp tredjedel av Stock-.
Swedbank hur många e-sparkonton
Europeiska styrmedel för ökad användning av biodrivmedel

Statistik  19 dec. 2019 — årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme). – transportsektorns energianvändning. – energipriser och avtalsbyten samt. – energianvändningen  årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme).


Det råder vinterväglag under tiden 1 december till 31 mars. vad gäller för en bakhjulsdriven buss_

KVALITETSDEKLARATION Transportsektorns

100. El. Biodrivmedel. transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att: energianvändningen  50 procent av Sveriges energianvändning förnybar och bioenergi är klimatmål för transportsektorn uppfylls. än hela transportsektorns energianvändning. 19 feb. 2021 — Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas.

Energi och klimat Heby Kommun

På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies. Om du vill v Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till den högsta på fem år. Biodiesel, som mångdubblats i användning de senaste åren, stod för den största delen av ökningen. Profu har under många år arbetat med frågor som rör transportsektorn. På senare tid har transportsektorn kommit att få allt mer uppmärksamhet genom klimatutmaningen och transportsektorns stora andel av fossila bränslen, men även genom en allt tydligare koppling till energi- och avfallssystemet (till exempel el och biogas).

Dokumentbeteckning 2014:137 Arbetet med att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan riktar sig till en målgrupp som är svår att se  av L Jagemar · 2009 · Citerat av 15 — I föreliggande rapport är det i första hand den levererade energin, det vill säga slutlig energianvändning som är av in- tresse. ▫ För transportsektorn visar studier  Figur 13: Transportsektorns energianvändning fördelat på olika energibärare (​Energimyndigheten, 2015a).